Etsning av plåtdelar

Etsning av plåtdelar

Etsning är en fördelaktig metod för framställning av mekaniska komponenter i tunnplåt. Plåttjocklekar från 0,1 mm upp till ca. 1 mm.

Formen på det färdiga föremålet överförs fotokemiskt till materialet via en UV-stencil, så det finns inga verktygskostnader. Etsningen sker på båda sidor och det färdiga resultatet framstår som helt fritt från grader och spänningar.

Det är möjligt att etsa mycket fina detaljer ner till bråkdelar av en millimeter. De färdiga föremålen kan vidarebearbetas såsom bockning eller formning.

Formetsning är en optimal produktionsmetod för produktion av både prototyper och stora serier av fina föremål med stor detaljrikedom. I vissa fall kan formetsning också vara ett alternativ till karvning och stansning.

ISO9001:2015

ico

Vi använder cookies på vår webbplats. Mer information

Det är okej