QR skyltar

QR skyltar

QR-koden är en lättillgänglig teknik. Avläsningen kräver ingen speciell utrustning, eftersom koden kan läsas av med kameran i vanliga smartphones. QR-koden kommer vanligtvis att ansluta till en webbplats eller databas via kodens url.

Typskyltar med QR-koder är ett fördelaktigt alternativ för att införa elektronisk registrering. I många fall är skylten redan en förutsättning och genom att integrera QR-koden uppnås en vettig och synlig placering av både skylt och QR-kod.

Alla våra skyltprodukter kan skrivas ut med QR-koder. Det finns ett stort urval av QR-programvara online. Vissa är gratis och andra kan köpas till rimliga priser.

ISO9001:2015

ico

Vi använder cookies på vår webbplats. Mer information

Det är okej